Raseinių vartotojams keisis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina

0
149

UAB „Raseinių vandenys“ vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, kaina už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, palyginus su dabar galiojančia, mažėja 4,7 proc. – gyventojai mokės 2,41 Eur/m3 (be PVM). Apskaitos kaina didėja 3,8 proc. – kas mėnesį bus mokama 1,10 Eur (be PVM).

Šiuo metu vartotojams taikomos UAB „Raseinių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos galioja nuo 2018 m. balandžio 1 d.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos augimą dėl sumažėjusio realizuoto geriamojo vandens kiekio ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų didėjimo sustabdė didesnis sutvarkytų nuotekų kiekis, patirtos mažesnės elektros energijos įsigijimo sąnaudos bei investicijų grąžos koregavimas, viršijus Tarybos nustatytą normą.

Naujos UAB „Raseinių vandenys“ paslaugų kainos įsigalios jas patvirtinus Raseinių rajono savivaldybei. Įsigaliojus naujoms kainoms, UAB „Raseinių vandenys“ aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, atsiskaitančių už paslaugas bute, mokama suma turėtų sudaryti 1,5 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršytu leistinos 4 proc. ribos.

UAB „Raseinių vandenys” geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (be PVM).

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas numato, kad savivaldybės taryba Tarybos suderintas kainas turi patvirtinti per 30 kalendorinių dienų. To nepadarius, Taryba kainas gali nustatyti vienašališkai.

Primename, kad bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet. UAB „Raseinių vandenys“ bazinės paslaugų kainos suderintos 2016 m. kovo mėn.

Vaida Daiginaitė
Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistė
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

UAB „Raseinių vandenys” geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (be PVM)